Deze categorie luidsprekers is vaak de beste keuze, aangezien ze een zo groot mogelijk frequentiebereik hebben. Dus vooral met een compleet en ver doorlopende lage tonen weergave.